Novinky

Kingdom Come: Deliverance

» Kingdom Come: Deliverance

- Není skladem
1 399 Kč
XOne - Kingdom Come: Deliverance

» XOne - Kingdom Come: Deliverance

- Není skladem
1 649 Kč

Problém: Hra nejde spustit, pad (pro OS Windows 95/98/ME)

 

1. zkontrolujte si, zda váš poíta spluje všechny minimální poadavky uvedené na krabici hry. Obzvláš zkontrolujte, zda uvedené poadavky spluje vaše grafická karta (nkteré hry nefungují na Geforce2/4MX, vtšina grafických karet S3 není kompatibilní s DirectX 9.0).

2. podívejte se na naší stránce do sekce Patche: http://www.cdprojekt.cz/patche
Zda pro tuto hru nebyl vydaný opravný patch. Pokud ano, stáhnte si jej a nainstalujte, ml by vyešit vtšinu známých problém s hrou.

3. petete si soubor readme, který je u hry, zda v nm nejsou popsané známé problémy - pokud nkterý z popisovaných problém se shodný s vašim, pouijte prosím ešení popsané u daného problému.

4. nainstalujte si nejnovjší ovladae grafické karty. Píslušné ovladae najdete na stránce výrobce dané grafické karty:
Nvidia Geforce - http://www.nvidia.com (sekce Download drivers)
ATI Radeon - http://www.ati.com (sekce Drivers & Software) 

5. nainstalujte si nejnovjší verzi DirectX - najdete ji vtšinou na CD/DVD s hrou v adresái DirectX.

6. pokud se jedna o novjší hru, ovte si prosím na krabici hry, zda váš operaní systém je podporován. Nkteré novjší hry na Win95/98/ME nefungují vbec, nkteré fungují pouze na Win98 Second edition (SE).

7. vymate obsah adresáe Temp, který najdete na systémovém disku (standardní umístní je C:\Documents and Settings\*jmeno_profilu*\Local Settings\Temp), vetn všech podadresá.

8. je moné, e hra koliduje s njakou ji spuštnou aplikací na vašem poítai. Spuste si správce úloh (ctrl+alt+del) a zde povypínejte všechny procesy nespuštné systémem s výjimkou Internat, Systray, Explorer.


Výše uvedené kroky by mly vyešit drtivou vtšinu problém. Pokud nepomohly, obrate se prosím na naše oddlení technické podpory s podrobnjším vysvtlením problému.

« Zpět na Technickou podporu

Přihlášení

Uživatel:
Heslo:

Registrace nového uživatele.
Zapomněli jste heslo?