HLEDÁNÍ HER


MOJE HRY

Zaregistrované hry

Deep Black Reloaded

Oblíbené hry

Pokud si nějakou hru přidáte do oblíbených (volba se nachází na záznamové kartě každé hry) bude se vám zde vypisovat a vy se tak rychle dostanete k novinkám.

Připravujeme

Novinky

Nintendo Switch - Payday 2

» Nintendo Switch - Payday 2

- Skladem
1 099 Kč
PS4 - Seven - Enhanced Edition

» PS4 - Seven - Enhanced Edition

- Skladem
1 099 Kč
Fade to Silence

» Fade to Silence

- Skladem
1 099 Kč
PS4 - Fade to Silence

» PS4 - Fade to Silence

- Skladem
1 399 Kč
PS4 - Outward

» PS4 - Outward

- Skladem
1 099 Kč
XOne - Fade to Silence

» XOne - Fade to Silence

- Skladem
1 399 Kč

Problém: Hra nejde spustit, pad (pro OS Windows Vista)

 

Pokud není OS Windows Vista uveden jako podporovaný na krabici hry, hra nemusí korektn fungovat. Upozornní: 

Pokud není OS Windows Vista uveden jako podporovaný na krabici hry, hra nemusí korektn fungovat.

 

Upozornní: Operaní systém Windows Vista 64bit/Windows XP 64bit pro hraní her vbec nedoporuujeme a nkteré hry na nm nemusí korektn fungovat. Mete ho pouít pouze pro hry, které mají tento operaní systém výslovn uveden na obalu hry jako podporovaný.

 

Nechte systém aktualizovat pes automatickou aktualizaci. Váš poíta by ml mít poslední ovladae hardwaru a aktualizovaný BIOS.

 

1. vypnte kontrolu uivatelských út.

V Ovládací panely/Uivatelské úty a bezpenost rodiny/uivatelské úty/zapnout anebo vypnout kontrolu uivatelských út (vypnte).

Podrobnjší návod zde.

 

2. u nkterých starších her, které nepodporují Windows Vista zkuste nastavit kompatibilitu a spustit jako správce:

Kliknte na ikonku hry na ploše pravým tlaítkem a zvolte Vlastnosti/Kompatibilita a zaškrtnte.

Spustit program v kompatibilit s Windows XP (Service Pack 2) a Spustit jako administrátor.

 

3. chybová hláška pi spuštní: Systém ochrany zabránil spuštní aplikace:

Pidejte aplikaci v nabídce Ovládací panely/ Systém/Upesnit/Výkon/Zabránní spuštní (DEP)

 

4. pokud máte potíe s ochranou Starforce u starších her (hlavn Toca 2 a Toca 3), zkuste tento postup:

http://www.cdprojekt.cz/pomoc_problem.asp?pid=104&gid=229

 

5. zkontrolujte si, zda váš poíta spluje všechny minimální poadavky uvedené na krabici hry. Obzvláš zkontrolujte, zda uvedené poadavky spluje vaše grafická karta.

 

6. podívejte se na naší stránce do sekce Patche: http://www.cdprojekt.cz/patche

Zde zjistíte, zda pro tuto hru nebyl vydaný opravný patch. Pokud ano, stáhnte si jej a nainstalujte, ml by vyešit vtšinu známých problém s hrou.

 

7. petete si soubor readme, který je u hry, zda v nm nejsou popsané známé problémy - pokud je nkterý z popisovaných problém shodný s vaším, pouijte prosím ešení popsané u daného problému.

 

8. nainstalujte si nejnovjší ovladae grafické karty. Píslušné ovladae najdete na stránce výrobce dané grafické karty:

 Nvidia Geforce - http://www.nvidia.com (sekce Download drivers)

ATI Radeon - http://www.ati.com (sekce Drivers & Software)

 

9. nainstalujte si nejnovjší verzi DirectX - najdete ji vtšinou na CD/DVD s hrou v adresái DirectX.

 

10. Vymate obsah adresáe Temp (v nabídce Start/Spustit napsat %TEMP% a spustit, vymate obsah adresáe).

 

11. je moné, e hra koliduje s njakou ji spuštnou aplikací na vašem poítai. Ukonete všechny bící programy. Spuste si správce úloh (ctrl+alt+del) a v záloce Procesy ukonete všechny procesy, které jsou spuštny jiným uivatelem ne SYSTEM, LOCAL SERVICE a NETWORK SERVICE s výjimkou Taskmgr.exe a Explorer.exe.

 

12. provete istý start operaního systému - celý návod zde: http://support.microsoft.com/kb/836330/cs

 

a)      Klepnte na tlaítko Start a vyberte poloku Spustit. Do dialogového okna Otevít zapište „msconfig“ (bez uvozovek) a potvrte klepnutím na tlaítko OK.

 

b)      Na záloce Obecné vyberte poloku Výbrové spuštní a zrušte zaškrtnutí poloky Naíst poloky Po spuštní.

 

c)       Na záloce Sluby zaškrtnte poloku Skrýt všechny sluby spolenosti Microsoft a poté klepnte na tlaítko Zakázat vše.

 

d)      Provedené zmny potvrte klepnutím na tlaítko OK a klepnutím na tlaítko Restartovat restartujte poíta.

 

e)      Po restartu poítae ovte, zda problém petrvává.

 

Pokud to nepome, zkuste to ješt jednou, ale zrušte i zaškrtnutí ostatních poloek (system.ini, win.ini, systémové sluby).

 

Jak je moné vrátit zpt provedené zmny:

 

a)      Klepnte na tlaítko Start a vyberte poloku Spustit. Do dialogového okna Otevít zadejte „msconfig“ (bez uvozovek) a potvrte klepnutím na tlaítko OK.

 

b)      Na záloce Obecné vyberte poloku Normální spuštní – naíst ovladae zaízení a sluby.

 

13. pokud jste hru nainstalovali do standardního adresáe Program files, odinstalujte ji prosím a nainstalujte do jiného adresáe (mimo sloku Program files, Dokumenty a jinou systémovou sloku) - Microsoft v jedné ze svých záplat omezil práva do tohoto adresáe a to me psobit problémy.

 

14. v nkterých pípadech me pomoci odinstalování Codec packu. Nejpouívanjší jsou Codec Pack All in 1, K-Lite Codec Pack, XP Codec Pack, mega Codec Pack, ... .

Nejastji zpsobují problém s grafikou a spuštním u her Trainz, FEAR, Stalker a dalších.

Pokud po odinstalování Codec packu bude problém vyešen, zkuste nainstalovat jiný typ nebo nejnovjší verzi, která ji tento problém zpsobovat nemusí.

 

Výše uvedené kroky by mly vyešit drtivou vtšinu problém. Pokud nepomohly, obrate se prosím na naše oddlení technické podpory s podrobnjším vysvtlením problému.

 

« Zpět na Technickou podporu

Přihlášení

Uživatel:
Heslo:

Registrace nového uživatele.
Zapomněli jste heslo?